Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Effectief en brandveilig buis- of kabeldoorvoeren afdichten

Door Herman de Haan

Walraven-doorvoeren2.jpg

Woningen en utiliteitsgebouwen moeten vanzelfsprekend brandveilig zijn. Zodra rook en vuur zich vanaf de brandhaard verspreiden vormt dit voor mensen ook op andere plekken in het gebouw een bedreiging. De veiligheid van aanwezigen is grotendeels afhankelijk van hoe een gebouw reageert tijdens brand, inclusief het wel of niet vrijkomen en de verspreiding van dikke giftige rook.

Walraven-doorvoeren.jpg

Er zijn bij wet veel regels vastgelegd die aannemers in acht moeten nemen tijdens het bouwen van werk-, leef- en andere binnenomgevingen die brandveilig moeten zijn. Gebruikers van gebouwen moeten voldoende tijd hebben om zonder obstakels te kunnen vluchten. Er zijn drie factoren die invloed hebben op de brandveiligheid van een gebouw:

 • Sterkte van de constructie

 • Brandbaarheid van materialen

 • Weerstand van brandwerende laag tegen vuur en rook

Vuur heeft zuurstof nodig om te kunnen blijven branden. Vuur verspreidt zich dan ook door iedere opening die het tegenkomt. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de bouw zijn dan ook de buis- en kabeldoorvoeren door brandwerend muren en plafonds die het gebouw compartimenteren. Vuur en rook mogen zich niet door de buis- en kabeldoorvoeren kunnen verspreiden. Doorvoeren moeten daarom op een juiste manier worden afgedicht; met een brandwerend productsysteem dat officieel is getest en is goedgekeurd voor de situatie. Dit is de enige manier waarop aan de wettelijke brandveiligheidseisen kan worden voldaan.

Walraven-doorvoeren3.jpg

Bepaal de situatie

Het is echter niet altijd makkelijk om de beste oplossing voor deze ‘passieve brandbescherming’ te vinden. Om buis- en kabeldoorvoeren door een brandwerende barrière op een juiste manier af te dichten, is het belangrijk om de volgende punten te controleren:

 • Doorvoer type constructie: door wand of vloer

 • Dikte van de wand of vloer

 • Vereiste brandwerendheid (tijd)

 • Type materiaal van de buis

 • Buitendiameter van de buis

 • Dikte van de buis

Grootte en vorm van de restopening in de constructie

Walraven-doorvoeren4.jpg

Bij geïsoleerde buizen is ook het volgende van belang:

 • Dikte isolatiemateriaal

 • Type isolatiemateriaal

 • De totale buitendiameter (buis + isolatie)

Situaties verschillen per gebouw en kunnen zelfs binnen het gebouw nog enorm van elkaar verschillen. Buizen worden onder een hoek geïnstalleerd of lopen naast elkaar door een muur of plafond. Het belangrijkste is het vinden van een gecertificeerde brandveilige oplossing en het volgens de instructies toepassen van deze oplossing. Van standaard tot complexe situaties: Walraven biedt hiervoor verschillende gecertificeerde oplossingen.

Tip de redactie!

Nieuws en tips voor onze themapagina’s of newsstream? Laat het ons weten via: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan