Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Remeha werkt samen met scale-up aan installaties op biogas

Door Herman de Haan Remeha B.V.

remehainstallatiebiogas.jpg

Bij de afbeelding: het Remeha cv-systeem in zorgcentrum de Koperhorst in Amersfoort wordt gevoed door biogas.

Fabrikant van verwarmings- en warmwaterinstallaties Remeha biedt haar clientèle sinds kort de optie om installaties met duurzaam biogas te voeden in plaats van met fossiel aardgas. De ketel- en warmtepompproducent uit Apeldoorn werkt daartoe samen met scale-up Circ.    

Remeha en Circ produceren en leveren producten die elkaar goed aanvullen, waar het gaat om het reduceren of zelfs vervangen van het aardgasgebruik. Circ is een ontwikkelaar en producent van mini-vergisters, zogenoemde BioTransformers. Deze apparaten zetten GFE-reststromen om in biogas en biowater. Het biogas kan, eventueel met een kleine nabewerking, aardgas vervangen en zo de verwarmings- of warmtapwaterinstallatie van een CO2-neutrale energiebron voorzien.

Biogas uit groente-, fruit- en etensresten

“BioTransformers worden hoofdzakelijk gevoed met groente- fruit- en etensresten”, vertelt Robert Kooloos, chief commercial officer bij Circ. “Daarmee worden twee producten geproduceerd; biogas en biowater.” Als het biogas wordt gebruikt in cv-toestellen, komt daarbij uitsluitend ‘kortcyclische CO2’ vrij. Deze CO2 uit voedselresten zou anders bij verbranden of composteren ook zijn vrijgekomen. Het tweede product biowater is zeer rijk aan voedingsstoffen en kan in veel gevallen als plantenvoeding worden gebruikt in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw.  BioTransformers van Circ zijn al te vinden in de horeca, zorgsector, de voedingsindustrie en andere sectoren met veel GFE-stromen.

CO2-neutrale installaties

“Circ is voor ons een mooie partner waarmee we een extra oplossing voorhanden hebben zodra klanten een efficiënte en CO2-neutrale verwarmings- of tapwaterinstallatie willen hebben”, zegt Rick Bruins, business development manager bij Remeha. “In Nederland gebruiken we jaarlijks ongeveer 15 miljard kubieke meter aardgas in de gebouwde omgeving. Circa de helft van het gas word gebruikt we in de utiliteit. Wij denken dat het realistisch is om via ‘hybridisering’ het gasverbruik in de utiliteit uiteindelijk naar 2 miljard kubieke meter te reduceren. Die 2 miljard kuub zullen we door CO2-neutrale gassen moeten vervangen. Dat kan met waterstof, maar ook met biogas.”

Energievoorziening vergroenen

De BioTransformers die Circ ontwikkelt en produceert hebben verschillende capaciteiten. De kleinste verwerken 30 kilo per dag en de grootste 600 kilo GFE per dag. Het bedrijf produceert zowel de hardware als de software en zorgt dat de apparaten via een installateur worden geïnstalleerd. “Onze klanten kopen de machine omdat zij hiermee meerdere doelen behalen. Ze vergroenen hun energievoorziening en minimaliseren de kosten voor het afvoeren van GFE-afval. En sommige klanten kunnen het andere restproduct, biowater, goed gebruiken als voeding voor planten of leveren dit aan nabijgelegen locaties. Onze prognose is dat de toestellen die we in de jaren tot 2030 zullen verkopen in totaal zo’n 50 miljoen m3 aardgas kunnen vervangen”, verwacht Kooloos.

Remeha en Circ willen via hun samenwerking een versnelling teweegbrengen; enerzijds in de hybridisering van cv- en warmtapwaterinstallaties, en anderzijds bij de inzet van biogas als vervanger van aardgas. 

All-electric niet altijd de oplossing

“In veel horecabedrijven of voedingsindustrieën komen we als adviseur over de vloer omdat deze bedrijven willen verduurzamen”, zegt Bruins. “Maar lang niet overal is een all-electric oplossing mogelijk. Soms kun je bijvoorbeeld wel voor verwarming een warmtepomp gebruiken maar niet voor tapwater”. “En zelfs als een all-electric oplossing past, gaat Kooloos verder, “kan het alsnog interessant zijn om de BioTransformer te gebruiken. Puur omdat die bedrijven hun organische reststromen in dat geval effectief en rendabel voor verwarming en warmtapwater kunnen inzetten, en dus niet hoeven af te voeren.”

remehainstallatiesbiogas2.jpg
De BioTransformer die een cv-systeem van Remeha voedt in Zorgcentrum de Koperhorst.

Installaties op biogas in de praktijk

Kortgeleden leverde Circ al een BioTransformer die samenwerkt met een cv-systeem van Remeha. Zorgcentrum de Koperhorst in Amersfoort kocht een BioTransformer50 – voor 50 kilo GFE-reststroom per dag – en gebruikt het geproduceerde biogas als energiebron voor de Remeha Quinta Ace cv-toestellen die het gebouw verwarmen. En in december werd bij het Van der Valk Hotel in Gorinchem een BioTransformer200 -  voor 200 kilo per dag – geïnstalleerd. Het biogas van dat apparaat wordt gebruikt voor een Remeha cv-ketel, die met voorrang zal worden gestookt. Pas als er niet genoeg biogas is, zullen de in hybride geschakelde warmtepompen in werking treden. Dit jaar zullen er nog enkele combinaties van een BioTransformer met Remeha cv-ketels worden geïnstalleerd, zoals bij Van der Valk Hotel Nuland en De Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis.

Meer in "Installatie verwarming en lucht"

Bekijk meer →

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid