Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

KLIC-beheertool Utrechtse ontwikkelaar moet graafschade voorkomen

Door Herman de Haan Mister KLIC

MisterKLIC.jpg

Graafschade aan leidingen en kabels is een groeiende kostenpost voor de samenleving. Afgelopen jaar bedroeg de directe schade alleen al 38,4 miljoen euro. Schade aan ondergrondse infrastructuur veroorzaakt door graafwerkzaamheden is goed te voorkomen door op de juiste manier gebruik te maken van KLIC-meldingen. Het Utrechtse Mister KLIC heeft daartoe de eerste voor het publiek beschikbare versie van zijn nieuwe softwarepakket gelanceerd. De software moet uitvoerders helpen slimmer om te gaan met hun KLIC-meldingen.

De KLIC-melding geeft uitvoerders van graafwerkzaamheden inzicht in de kabels en leidingen in de bodem, en is onderdeel van het wettelijke systeem (KLIC:  Kabels en Leidingen Informatie Centrum) waarmee wordt getracht graafschade te minimaliseren.

Steeds meer graafschade aan leidingen en kabels

Uit cijfers van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat het aantal graafschade-incidenten vorig jaar is toegenomen met 7 procent: bijna 47.000 keer ging het mis. Met name bij reconstructiewerkzaamheden en het aanleggen van gasleidingen zijn er vaak incidenten, waarbij regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan.

Volgens Mister KLIC medeoprichter Stijn van der Hoek is het belangrijk om tijdens graafwerkzaamheden de juiste procedure te volgen, want de kans op schade wordt zo aanzienlijk kleiner: “Het is cruciaal om al tijdens het ontwerpproces van de ondergrondse infrastructuur rekening te houden met de bestaande kabels en leidingen zoals die in de KLIC-melding staan. Een risicoanalyse tijdens het ontwerp is zelfs verplicht op basis van de CROW 500, de dwingende richtlijn voor grondroerders die machinaal graven. Uit zo’n analyse moet een maatregelenplan en een werkinstructie voortvloeien. Mister KLIC maakt het voor uitvoerders eenvoudig om deze stappen te zetten en bovendien te registreren dat deze stappen zijn gezet. Dat is erg belangrijk voor aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken.”

Wettelijke plichten voor uitvoerders

Naast de CROW 500 gelden er voor uitvoerders van graafwerkzaamheden verschillende wettelijke voorschriften vanuit de Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Zij zijn verplicht tot het doen van een KLIC-melding alvorens te gaan graven, de KLIC-melding dient in digitale vorm aanwezig te zijn op de graaflocatie en er moet ter plaatse onderzoek worden gedaan naar de precieze ligging van de ondergrondse netten.

Door deze wettelijke plichten en de CROW 500 richtlijn structureel en procesmatig te volgen, kunnen uitvoerders op aantoonbare wijze veilig graven. Met de software van Mister KLIC is dat eenvoudig te organiseren, zodat er weinig handwerk aan het werken met KLIC-meldingen te pas komt en de kans op graafschade wordt geminimaliseerd.

KLIC-meldingen centraal in het graafproces

Door de gegevens uit de KLIC-melding vanaf de aanvang van het proces centraal te laten staan in de werkzaamheden kan er efficiënter en veiliger worden gewerkt. Met Mister KLIC worden KLIC-meldingen toegankelijk voor medewerkers op alle afdelingen binnen een organisatie en voor iedere onderaannemer in het werkproces, doordat de KLIC-meldingen in verschillende formaten geëxporteerd en geconverteerd kunnen worden. Mister KLIC maakt volgens Van der Hoek gebruik van de nieuwste IT-inzichten en visualisatietechnieken, zodat iedere gebruiker kan werken met de gegevens uit de KLIC-melding, zonder een software-expert te hoeven zijn of een cursus te volgen.  

Meer in "Ontwerp en calculatie"

Bekijk meer →

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid