Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Bouw krimpt dit jaar met 3,5 procent: 12.000 minder banen

Door Herman de Haan Bouwproducten

startbouwimpuls1.jpeg

Na jaren van groei krimpt de bouwproductie dit jaar met 3,5 procent. Vooral de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen moet incasseren. De werkgelegenheid in de bouw neemt de komende twee jaar af met 12.000 banen. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn onderzoek 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2024'.

Gematigd positief beeld in 2023

De totale bouwproductie groeide in het afgelopen jaar nog met 1,5 procent, waarbij in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) de hoogste groei werd gerealiseerd. Met name de investeringen in relatie tot de energietransitie namen fors toe. De utiliteitsbouw wist een gematigde groei van ruim 2 procent te realiseren. Duidelijke dissonant in de beeld was de woningnieuwbouw die in het afgelopen jaar met maar liefst 7 procent kromp. Dit ondanks het grote tekort aan woningen in Nederland. Er wordt al geruime tijd minder gebouwd dan de door het demissionaire kabinet beoogde 100.000 woningen per jaar. Het verkrijgen van vergunningen voor bouwlocaties vormt hierbij een aanzienlijk struikelblok. Ook staat de woningbouw onder druk door de hogere rente, de stikstofproblematiek en een tekort aan bouwgrond.

Renovatie en verbouw bieden tegenwicht

Door een sterke groei van renovatie en verbouw kon de totale woningbouw zich in het afgelopen jaar echter wel stabiliseren, waarbij verduurzaming de motor achter deze groei was. Opvallend was dat de productiegroei volledig werd gedragen door de groei van de werkgelegenheid. De totale werkgelegenheid nam met 9.000 banen toe. De groei was hierbij sterk geconcentreerd bij zzp’ers.

In alle sectoren staat de nieuwbouw komend jaar dus onder druk. Bij de nieuwbouw van woningen zet de krimp versterkt door en loopt de productie met 11 procent terug. De utiliteitsnieuwbouw zal het met een krimp van 10 procent nauwelijks beter doen, denkt het EIB. In de grond-, weg- en waterbouw wordt rekening gehouden met een lichte productiedaling bij nieuwbouw en herstel die volledig geconcentreerd is bij gemeenten.

Op middellange termijn (vanaf 2026 - 2028) zijn volgens het EIB de vooruitzichten weer gunstiger met een bouwproductiegroei van 2,5 procent per jaar. De groei wordt dan breed gespreid over de woningbouw, utiliteitsbouw én de GWW. Ook dan blijft verduurzaming in alle sectoren een extra aanjager. De werkgelegenheid trekt dan ook weer aan.

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid