Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Sector maakt afspraken over prestatieborging warmtepompen

Door Herman de Haan Bouwproducten

warmtepompborging.jpg

Installateurs en fabrikanten van warmtepompen én de overheid hebben afgesproken om te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen die de aanschaf binnen zeven jaar kunnen terugverdienen.

Onderdeel van de prestatieborging is dat een huiseigenaar vooraf duidelijk en gedegen advies krijgt over de geschiktheid en mogelijke prestaties van een (hybride) warmtepomp voor de eigen woning en advies hoe deze het beste kan worden gebruikt. Ook krijgt een bewoner door monitoring inzage in het functioneren van de installatie in de praktijk en feedback/tips voor optimalisatie van gebruik. Op deze manier weet de bewoner zeker dat de prestatie van de warmtepomp overeenkomt met het advies. Door het verbruik te monitoren kunnen de instellingen van de warmtepomp verder geoptimaliseerd worden, waardoor extra besparingen mogelijk zijn.

Roadmap naar prestatieborging

De prestatieborging gaat over het samenspel tussen de (hybride) warmtepomp en het afgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming), rekening houdend met de isolatiegraad van de woning en het gebruik. De borging is dus altijd woning-specifiek. Prestatieborging draait om diverse factoren waarover installateurs, fabrikanten en overheid samen afspraken maken in een zogeheten roadmap. Onderdeel van de roadmap zijn onderzoeken en pilots.  Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over de manier waarop de prestatieborging daadwerkelijk kan worden ingevoerd, inclusief afspraken over welke stappen gezet worden als de prestatie toch niet gehaald wordt. Inzet is om de prestatieborging te kunnen aanbieden vanaf ingang van de normering van verwarmingsinstallaties in 2026. De borging is gericht op (hybride) warmtepompen in woningen met een individuele verwarmingsinstallatie.

Normering vanaf 2026

Vanaf 2026 gelden strengere eisen voor de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. De normering stimuleert bovendien de innovatie van de warmtepomp. Momenteel verdient de investering in een (hybride) warmtepomp zich in veel gevallen binnen zeven jaar terug, gevolgd door een structureel lagere energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp. Met een hybride warmtepomp daalt het aardgasverbruik voor verwarming met gemiddeld 60 procent en de CO2-uitstoot met 25 procent.

Deelnemende partijen

De roadmap prestatieborging is een samenwerking tussen installateurs, fabrikanten, en de overheid. Bij de installateurs gaat het om Techniek Nederland en de installateurs die deel uitmaken van stichting TDI500. De fabrikanten zijn vertegenwoordigd door de NVI-GO en de Vereniging Warmtepompen. Daarnaast doen de Vereniging Distributie en Afgifte Industrie en TNO mee, net als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoofdafbeelding: Aalberts hydronic flow control 

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid