Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Milieuscore warmtepomp laat energieprestatie buiten beschouwing

Door Herman de Haan Bouwproducten

warmtepomp (2).jpg

De milieubelasting van een warmtepomp is ruim tien keer hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Althans, dat laat een actualisatie van de milieudata van warmtepompen door de Nationale Milieudatabase (NMD) zien. De nieuwe berekeningen tonen aan dat de hogere milieubelasting wordt veroorzaakt ‘tijdens’ de productie van de toestellen.

De NMD is een stichting die de milieueffecten van bouwproducten in kaart brengt. Hoe lager de milieueffecten, hoe beter de milieuprestatie. Het berekenen van de milieuprestatie van een bouwwerk is verplicht volgens het Bouwbesluit en wordt gemaakt op basis van data van de NMD. Met de actualisatie van de milieudata werd duidelijk dat de berekening van de milieubelasting van de warmtepomp niet volledig was. Met zaken als de ingebouwde elektronica en het toegepaste koudemiddel werd geen rekening gehouden. 

Tijdelijke oplossing van kracht 

De recente berekeningen kunnen problemen veroorzaken bij de bouw van nieuwe woningen en gebouwen, aangezien de geactualiseerde 'milieuscore' van een warmtepomp zo laag kan uitvallen dat bouwen met een warmtepomp niet meer binnen de milieunorm valt. Om onduidelijkheid, vertraging of stilstand in de bouw te voorkomen, heeft de stichting NMD in samenwerking met het Ministerie van BZK, FME en Techniek Nederland een tijdelijke oplossing bedacht. Tot de effecten van alle warmtepompen volledig in kaart zijn gebracht, is er een verrekenfactor van kracht die het mogelijk maakt om warmtepompen binnen de milieunorm te kunnen blijven toepassen.   

Warmtepompen belangrijk voor energietransitie

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zou NMD-directeur Jan Willem Groot het een groot probleem vinden als de warmtepomp straks niet meer breed wordt toegepast. “Uiteindelijk leveren de warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en aan de vermindering van de CO₂-uitstoot.”  Ook voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland wijst op het belang van deze installaties: “De milieuscore van warmtepompen geeft een onvolledig beeld. De score geeft namelijk alléén de milieubelasting van materialen aan en laat de energieprestatie volledig buiten beschouwing. Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Daarmee leveren warmtepompen een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Wat betreft Techniek Nederland moet er een integrale milieu- en energieprestatienorm komen die geldt voor de gehele technische levensduur van apparaten en materialen. Op basis van zo’n norm zou er volgens Terpstra volstrekt geen twijfel zijn over de toepassing van duurzame energietechnieken zoals warmtepompen.

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid