Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Rijkspaviljoen Floriade: circulair én geïndustrialiseerd bouwen nu al mogelijk

Door Herman de Haan

220408_The-Natural-Pavilion_Floriade (1).jpg

Met ‘The Natural Pavilion’ laat een consortium van bijna twintig Nederlandse bedrijven zien dat het mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased en energieneutraal woningen, scholen en kantoren te bouwen. Het Rijkspaviljoen is onderdeel van de Dutch Innovation Experience bij Floriade Expo 2022 in Almere.

De bouwsector staat voor een grote uitdaging. Niet alleen is de woningnood hoog, ook zorgen CO2- en stikstofuitstoot in combinatie met aangescherpte wet- en milieuregelgevingen voor grote complexiteit bij projectontwikkeling. Andere maatschappelijke uitdagingen zijn de energietransitie en de toenemende uitsluiting van de middenklasse van de markt voor koopwoningen. Daarbij heeft de branche de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. 

“Maar waarom wachten tot 2050?”, stelt Gerben Kuipers, oprichter van de Noordereng Groep, initiatiefnemer en ontwikkelaar van The Natural Pavilion. “Met het door ons consortium ontwikkelde ‘HoutKern Bouwmethode’ bewijzen we dat we nu al aan de klimaatambities kunnen voldoen. In Almere laten we zien dat er nu al genoeg oplossingen voorhanden zijn voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het energie-, grondstoffen- en woningtekort, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie.” 

Voorbeeld van circulair bouwen

Het paviljoen is vrijwel geheel opgebouwd uit biobased materialen en letterlijk een opeenstapeling van innovaties. Zo laat het paviljoen de mogelijkheden zien van de toepassing van groen in de woon- en werkomgeving (zelfs bij gestapelde bouw tot 80 meter hoog), nieuwe vormen van regenwateropvang, duurzame funderingsoplossingen, een optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, natuurlijke ventilatie en minimaal energiegebruik. Het ontwerp toont de integratie van architectuur, constructies, bouwfysica en duurzaamheidsaspecten en is tot stand gekomen met nieuwe ontwerptechnieken en in een nieuwe manier van samenwerking in de bouw. Het paviljoen is binnen zes maanden ontworpen en gebouwd. Door de combinatie van de modulaire HoutKern Bouwmethode, het geïndustrialiseerde bouwproces en biobased materialisatie moet het Rijkspaviljoen The Natural Pavilion een toonbeeld zijn van circulair bouwen. 

Rijkspaviljoen volledig modulair gebouwd

Het paviljoen is volledig modulair opgebouwd uit houten balken en kolommen die alleen op de hoeken bij elkaar worden gehouden door gerecyclede stalen knopen. Ook bijna alle andere bouwproducten waarmee The Natural Pavilion is opgebouwd, zijn gemaakt van biobased materialen. Zo zijn de binnenwanden gemaakt van (rest-)materialen uit de land- en tuinbouw: stro, vlas, paprikastengels en een afwerking met houtvezeltextiel. 

Het gebouw is natuurinclusief ontworpen en sluit aan bij het Floriade-thema Growing Green Cities. Buiten en tegen de gevel groeien inheemse beplantingen aansluitend op de aanwezige flora en fauna in Flevoland. De beplanting zuivert water en lucht, faciliteert biodiversiteit, houdt hemelwater vast en slaat stikstof en CO2 op. 

Na Floriade een nieuwe bestemming

Na de Floriade wordt het paviljoen gedemonteerd om vervolgens gedurende drie jaar lang in verschillende Nederlandse natuurgebieden dienst te doen als expositieruimte en filmtheater. Het paviljoen dient daarmee als voorbeeld voor circulair en modulair bouwen. Na 2025 worden delen van het Rijkspaviljoen gebruikt voor de nieuwbouw van de FlevoCampus, het kennisinstituut dat helpt oplossingen te creëren voor stedelijke voedselvraagstukken.

Bij de hoofdfoto: Het Rijkspaviljoen is natuurinclusief ontworpen en sluit aan bij het Floriade-thema Growing Green Cities.

Tip de redactie!

Nieuws en tips voor onze themapagina’s of newsstream? Laat het ons weten via: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan