Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Orderportefeuille woningbouw nam sterk toe in april

Door Herman de Haan Geomares

iStock-1179153745.jpg

De orderportefeuille van bedrijven in de woningbouw nam in april fors toe met vier tiende maand tot 13,5 maanden werk. In de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand toe tot 10,4 maanden. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In de grond-, water- en wegenbouw (GWW) zijn de orderportefeuilles in april juist met twee tiende maand gedaald naar 7,2 maanden werk. In de grond- en waterbouw kwam de gemiddelde werkvoorraad uit op 8,3 maanden, een daling van drie tiende maand ten opzichte van maart. In de wegenbouw namen de orderportefeuilles met twee tiende maand of naar 6,4 maanden werk. De orderportefeuille in de gehele bouwnijverheid steeg in april licht met een tiende maand en kwam uit op 10,5 maanden.

Tekort aan personeel in de bouw

Meer dan drie op de vijf bouwbedrijven gaf in april echter aan stagnatie te ondervinden in ‘onderhanden werk’. In de woning- en utiliteitsbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. In de GWW was dit een gebrek aan orders. Daarnaast waren materiaaltekorten zowel in de woning- en utiliteitsbouw als in de GWW een belangrijke oorzaak voor stagnatie.

‘Stijgende prijzen in komende maanden’

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 15 procent van de bedrijven toegenomen en bij één op de tien bedrijven afgenomen. Eén op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting toeneemt in de komende drie maanden, terwijl 5 procent van de bedrijven verwacht dat deze gaat afnemen. Driekwart van de bedrijven verwacht dat prijzen in de bouw gaan toenemen in de komende drie maanden, terwijl geen van de bedrijven een prijsdaling verwacht.

De meting van het EIB wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven hun medewerking.

Uitgelichte producten

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan