Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Nu ook richtlijn voor gezond binnenklimaat woningen

Door Herman de Haan Geomares

pvewoningen.jpg

Platform Gezond Binnen presenteert het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Woningen. Hiermee heeft de bouwsector nu ook een heldere richtlijn om een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en bewezen werkmethoden zijn onder meer prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd.

De richtlijn is ontwikkeld en opgesteld in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO. “Het is hoog tijd dat we bij het bouwen of aanpassen van woningen niet alleen aandacht hebben voor financiële en duurzaamheidsaspecten, maar ook voor een gezond binnenklimaat voor bewoners”, zegt Ir. Piet Jacobs van TNO over de introductie van het nieuwe PvE Gezonde Woningen.

Een belangrijk deel van alle schadelijke stoffen die worden ingeademd komt uit de binnenruimte. Dit is zorgelijk, aangezien mensen gemiddeld 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen. Een ongezond binnenklimaat heeft impact op de gezondheid en productiviteit van mensen en kan onder meer leiden tot luchtwegklachten, astma, slaapproblemen, concentratieverlies en hart- en vaatziekten. Door een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren, zijn veel van deze gezondheidsklachten te voorkomen, stelt het platform Gezond Binnen.

‘Duurzamer niet altijd gezonder’

Zeker nu er vanuit financiële en duurzaamheidsoverwegingen veel aandacht is voor het isoleren van woningen is het relevant om ook extra aandacht aan de gezondheidsaspecten van het binnenklimaat te besteden. “Daarbij is het belangrijk om al deze aspecten integraal te benaderen bij het bouwen of renoveren van woningen”, zegt dr. ir. Marcel Loomans van TU Eindhoven. Er zijn volgens hem de nodige verbanden tussen verduurzamingsmaatregelen en de gezondheid van het binnenklimaat te trekken: “Bijvoorbeeld, hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe belangrijker het wordt om bewust te ventileren. Het PvE Gezonde Woningen biedt hiervoor nu houvast.”

Bij bouwprojecten is het gebruikelijk om met een PvE te werken. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een PvE Frisse Scholen en een PvE Gezonde Kantoren. Voor een gezond binnenklimaat van woningen bestond een dergelijke richtlijn nog niet. Net als bij de PvE’s voor kantoren en scholen, biedt de nieuwe richtlijn concrete prestatie-eisen waarmee partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, ontwikkelen of renoveren van woningen hun ambities voor een gezond binnenklimaat kunnen verwezenlijken.

Woning met klasse A, B of C

In de richtlijn zijn prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd. Deze vier thema’s zijn verdeeld over drie ambitieniveaus: klasse A, klasse B en klasse C. Deze verschillende classificaties geven op een laagdrempelige manier inzicht op de gezondheidskwaliteit van een woning per gebied.

Zo voldoet een woning met klasse C op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit, aan de kwaliteitseisen van het door de overheid opgestelde Bouwbesluit. Klasse B gaat een stap verder en hanteert eisen waarmee de gezondheid van het binnenklimaat – in dit geval van de luchtkwaliteit – als  ‘goed’ te kwalificeren is. Dit is met name voor nieuwbouwwoningen en grootschalige renovatieprojecten interessant.

Het complete PvE Gezonde Woningen is hier terug te vinden.

Meer in "Installatie verwarming en lucht"

Bekijk meer →

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid