Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

ISSO komt met Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving

Door Herman de Haan ISSO

modeldigitaalbouwen.png

Digitaal werken is sterk in opmars in de bouw- en installatietechniek. Met het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving (MKGO) introduceert ISSO een instrument voor het (digitaal) borgen van de kwaliteit. MKGO functioneert zowel tijdens de daadwerkelijke realisatie van het bouwwerk maar borgt ook de kwaliteit van het voortbrengingsproces gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

Bouwbreed geaccepteerde structuur

MKGO is de opvolger van het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties. Het MKGO is bruikbaar in de gehele gebouwde omgeving; van woningbouw tot utiliteit en voor zowel bouwkundige als technische installaties. In de eerste plaats werd dit model ontwikkeld om digitale informatie naar softwaretoepassingen te kunnen vertalen en in te passen. Deze digitaliseringsslag vraagt om een bouwbreed geaccepteerde structuur.

Complete projectfasering

“Omdat de MKGO-structuur de hele levenscyclus van een gebouw meegaat, van initiatieffase tot en met ontmanteling, is het een verstrekkend instrument. Het model reist als het ware mee met een gebouw tijdens de hele levensduur”, vertelt Michel Verkerk, operationeel directeur van ISSO. De MKGO-structuur is primair bedoeld om deze digitaal binnen softwaretoepassingen te kunnen toepassen en vertalen. “Om deze digitaliseringsslag te kunnen maken was een bouwbreed geaccepteerde structuur noodzakelijk. De oude MKK-structuur is nu feitelijk door geëvolueerd naar MKGO en biedt dus een zeer complete projectfasering voor de installatie- én bouwwereld.”

Koppelen van taken, kennis en tools

Via de nieuwe modelstructuur komen de referentieprocessen en standaard taken voor gebruikers in de hele bouw- en installatiesector beschikbaar. Vanuit die taakgerichte omschrijvingen kan men ook een koppeling leggen met wat professionals en vakmensen moeten kennen en kunnen: de ontwikkeling van competenties om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Hiermee ontstaat een verrijking van MKGO ten behoeve van taakgericht werken, leren en ontwikkelen van vakmensen. De structuur van MKGO voorziet ook in het toekennen van taken aan de verschillende partijen en rollen van de deelnemers aan het primaire proces, passend bij de gekozen organisatievorm. Daarmee is het voor de deelnemende partijen duidelijk welke partij welke werkzaamheden uitvoert, en welke rol deze partij heeft.

Toepassing bij BIM

Een nieuwe publicatie van ISSO, of eigenlijk een herziening, waarin de MKGO al direct zal worden toegepast is ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’. Deze publicatie bevat straks alle kennis die de BIM-manager nodig heeft zodra hij of zij het Bouw Informatie Model binnen zijn of haar bedrijf opstart of op een projectmatige wijze implementeert.

Meer in "Ontwerp en calculatie"

Bekijk meer →

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid