Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard

Door Herman de Haan Geomares

warmtepompen.jpg

Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen dan moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil met de aankondiging leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor ook het bouwbesluit.

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een gasgestookte cv-ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt, en kan zowel op korte als lange termijn bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen. Dit leidt tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasverbruik. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledig elektrische warmtepomp. In een deel van Nederland is of komt op termijn een warmtenet beschikbaar, ook dat is een duurzame manier om de woning te verwarmen.

Uitzondering voor ongeschikte woningen

Voor woningen die niet geschikt zijn voor een warmtepomp, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid.

Om de ontwikkeling van de techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet 150 miljoen euro per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Installateurs, fabrikanten en kabinet bundelen krachten

De installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en fabrikanten van warmtepompen trekken samen op met het kabinet. Een uitdaging is nog om voldoende warmtepompmonteurs op de been te brengen. Techniek Nederland wil daarom dat iedere regio een opleidingslocatie krijgt waar monteurs zich kunnen laten bijscholen en dat specifieke opleidingen worden ontwikkeld voor zij-instromers. De brancheorganisatie gaat ook monteurs ondersteunen met tools die bijvoorbeeld laten zien welke woningen geschikt zijn voor (hybride) warmtepompen.

Woningeigenaren worden geholpen doordat er kwaliteitseisen gesteld gaan worden aan producten, installaties en vakmanschap. Fabrikanten investeren in een forse opschaling van de productie, onder andere door op korte termijn drie extra productielocaties in Nederland te openen.

Hoofdafbeelding: Vanaf 2026 moet op z’n minst een hybride waterpomp worden geïnstalleerd als de cv-installatie aan vervanging toe is. (Foto: Remeha).

Meer in "Installatie verwarming en lucht"

Bekijk meer →

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan