Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Gemeenten in de rij voor subsidie Startbouwimpuls

Door Herman de Haan Bouwproducten

startbouwimpuls.jpg

Het animo voor de Startbouwimpuls (SBI) is groot. 246 gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld voor deze overheidssubsidie voor het bouwen van 260.000 woningen. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie voor de regeling. De meest kansrijke projecten krijgen daadwerkelijk steun vanuit de SBI.

De SBI is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen en daardoor dreigen te vertragen of on hold gezet te worden.

260.000 woningen in de planning

Uit een inventarisatie bij gemeenten, corporaties en marktpartijen blijkt nu dat er zeer veel animo voor de regeling is. 246 gemeenten meldden in totaal 2.195 projecten aan: goed voor bijna 260.000 woningen. “Het toont aan dat er veel potentie en wilskracht is om door te blijven bouwen, maar ook dat steun en sturing van het Rijk nodig is”, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de kamer.

Criteria regeling aangescherpt

Er is in eerste instantie 250 miljoen euro voor de SBI is uitgetrokken. De groslijst van projecten die in 2024/2025 kunnen starten met bouwen, telt op tot een tekort van 3,3 miljard euro. Omdat het beschikbare budget niet genoeg is om alle aanmeldingen te voorzien van de gevraagde bijdrage, is het afwegingskader verder aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat de regeling laagdrempelig blijft, maar dat vooral de meest kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen worden aangemeld.

Aanmelden kan nog tot 13 oktober

De gemeenten krijgen twee weken langer de tijd om hun project aan te melden: tot 13 oktober. Daarna vindt de selectie plaats en er wordt een ranglijst gemaakt. Projecten zullen hoger scoren wanneer zij snel starten, een grote (juridische) zekerheid hebben van start bouw op het gestelde moment en een lage gevraagde Rijksbijdrage per woning hebben.

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid