Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Forse terugval woningbouw verwacht in 2024

Door Herman de Haan Bouwproducten

klimaatmNB.png

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat de omstandigheden voor woningbouw momenteel zorgwekkend zijn. Hoewel er vorig jaar meer woningen zijn gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht, voorspelt de minister met name voor 2024 een aanzienlijke terugval in de woningproductie. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw wordt er dit jaar nog een daling van 3,5 procent verwacht, gevolgd door een verdere afname van 5,5 procent in 2024 ten opzichte van 2023.

Hogere rente en bouwkosten

Al geruime tijd waarschuwt De Jonge voor de obstakels die de bouw van woningen bemoeilijken. Hij wijst onder andere op de gestegen hypotheekrente, het tekort aan beschikbaar personeel en de aanzienlijke prijsstijging van bouwgrond. Bovendien zijn bouwmaterialen aanzienlijk duurder geworden als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de stikstofkwestie en het gebrek aan bouwlocaties speelt een grote rol. Particulieren en investeerders kunnen minder middelen bij elkaar krijgen, waardoor de productie zal terugvallen. Trage procedures en besluitvorming binnen gemeenten zorgen daarnaast ook voor meer terughoudendheid bij opdrachtgevers en vastgoedbeleggers.

Nog te weinig voor doelstelling

Om het nationale woningtekort aan te pakken, zijn er volgens het coalitieakkoord tot 2030 meer dan 900.000 extra woningen nodig. De minister heeft als doel gesteld om geleidelijk op te schalen naar de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Vorig jaar werden er ruim 90.000 woningen gerealiseerd, waarvan bijna 75.000 nieuwbouwwoningen en ongeveer 16.000 bestaande panden werden omgebouwd tot woningen. Dit aantal overtrof de verwachtingen, aangezien De Jonge oorspronkelijk uitging van 80.000 nieuwe woningen. Desondanks is dit niet voldoende om de doelstelling voor 2030 te behalen.

Om de verwachte dip zo klein en kort mogelijk te houden zet het kabinet in op een breed pakket van financiële, juridische en inhoudelijke maatregelen. Deze maatregelen moeten leiden tot een structureel grotere woningbouwproductie die minder gevoelig is voor veranderende omstandigheden. Ze stelde het kabinet recent al ruim een half miljard euro beschikbaar voor de start-bouwimpuls (minimaal 250 miljoen) en de versnelde realisatie van flexwoningen ( 300 miljoen).

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid