Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

Extra straat woningen bouwen per dorp in strijd tegen wooncrisis

Door Herman de Haan Bouwproducten

bouwopgave (2).jpeg

Kleinschalige woningbouw aan de randen van steden en dorpen kan goed helpen om de woningbouwopgave te realiseren. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzocht in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting de potentie van het bouwen van een ‘extra straatje’ aan de groene randen van steden en dorpen. Bij deze theoretische verkenning is gekeken naar Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.

In deze provincies gaat het dan om respectievelijk 21.880, 58.500 en 32.650 woningen. Bij dit aantal is nog niet in beeld gebracht wat er in de praktijk mogelijk is. De onderzoeken van EIB laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om te bouwen in het buitengebied, maar dat het qua regeldruk wel lastig zal zijn om dit te realiseren. Minister De Jonge gaat daarom met alle provincies in overleg om samen te kijken waar er een straat bij gebouwd kan worden. Dat is niet alleen belangrijk voor de woningbouw, maar ook voor de dorpen die nu op slot zitten en waar de voorzieningen achteruitgaan: “Ieder dorp moeten we gunnen een straatje erbij te bouwen. Zo benutten we locaties die ander niet gebruikt worden en versterken we bovendien de leefbaarheid doordat jongeren en ouderen op het dorp kunnen blijven wonen,” aldus minister Hugo de Jonge.

Mogelijke drempels

EIB heeft voor Noord Holland nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw wanneer ook gekeken wordt naar belemmeringen door regels van gemeenten, provincie en rijk. De theoretische potentie is 45.000 woningen. EIB heeft daarbij gesproken met 23 gemeenten. In het onderzoek wordt aangegeven dat de mogelijkheden voor woningbouw flink beperkt worden door gemeentelijke regels en lokale afwegingen, rijksregels en provinciale regels. De provincie stelt die regels overigens ook vanwege de bescherming van nationale belangen zoals natuur, en werelderfgoed. 

‘Positief effect op leefbaarheid dorpen’

Met de provincies wil het ministerie in gesprek over het bieden van ruimte voor kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen, ook omdat dit een positief effect zou kunnen hebben op de leefbaarheid in kleine kernen. Waar nodig vraagt dat ook om aanpassing van de regels in de provinciale verordening. De inzet is om nog dit jaar bestuurlijke afspraken te maken met de afzonderlijke provincies, in samenhang met het bestuurlijke overleg over de voortgang van de woondeals.

Demografische ontwikkelingen laten zien dat Nederland nog meer woningen nodig heeft. Nu al zijn er 981.000 nieuwe woningen nodig tot en met 2030. Tussen 2030 en 2040 worden dat er nog meer. Dat is een forse uitbreiding van de woningbouwopgave, en dus zijn er meer bouwlocaties nodig.

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid