Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

'Aanvalsplan’ om duizenden technische vacatures in te vullen

Door Herman de Haan Geomares

aanvalsplantechniek.png

Vijf technische sectoren slaan de handen ineen met VNO-NCW en MKB Nederland om de komende jaren duizenden technische vacatures in te vullen.

Er heerst momenteel een tekort aan technische vakmensen, waardoor de uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave in Nederland niet snel genoeg kan worden uitgevoerd. Het ‘Aanvalsplan Techniek’ is inmiddels aangeboden aan minister Rob Jetten en omvat tal van maatregelen om in de komende tien jaar forse extra investeringen los te maken en 60.000 vacatures structureel ingevuld te krijgen.

In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Dit nieuwe systeem, de Gouden Poort genoemd, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen.

Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie: “Het belang van goede vakmensen is voor ons, als ‘backbone’ van de Nederlandse maakindustrie, zeer groot. Zonder voldoende goed opgeleide vakmensen komt de productie en toelevering op een lager niveau te liggen en dat is slecht voor de Nederlandse economie en alle maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Samen staan we sterk.”

Voorzitter MKB-Nederland, Jacco Vonhof,: “Ik hoop en verwacht dat meer branches in de techniek bij dit plan zullen aansluiten, want de nood is overal hoog. Belangrijk is en blijft ook goede samenwerking en verbinding met het onderwijs, onder meer om iets te doen aan de mismatch die er vaak is tussen vraag en aanbod.’

Brancheorganisaties die zich hebben gecommitteerd aan het plan zijn Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, WENB en FME.

Aanvalsplan Techniek in het kort:

1. Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek

Er moeten weer meer mensen kiezen en behouden blijven voor de techniek. Ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken. Hiervoor wordt door de branches onder meer de Gouden Poort opgezet. Die moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een overstap naar een (andere) technische sector overwegen of zich verder willen bekwamen.

De Gouden Poort verzorgt verder onder andere (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing op basis van vaardigheden en van daaruit krijgt iedereen die voor een baan in de  betrokken sectoren kiest onder andere  10-jarige werk- en ontwikkelgaranties aangeboden. Om de bestaande tekorten aan techniekdocenten te verminderen, stelt het bedrijfsleven verder 1.000 extra (hybride) docenten beschikbaar en komen er Techniekcentra voor hybride beroepsopleidingen.

2. Slimmer en sneller, hogere productie in de bouw en techniek

Met een productiviteitsoffensief willen de branches zorgen voor meer robotisering en digitalisering van de industrie (smart industry), meer pre-fab bouw en standaardisering en meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen. De ambitie is deze transformaties substantieel te versnellen. Hierdoor zijn naar verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig.

3. Talent van buiten

De ambitie van de samenwerkende branches is om meer statushouders aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te trekken. Een gerichte vakkrachtenregeling moet hierbij helpen. Met het aantrekken van dit talent kunnen naar schatting structureel zo’n 10.000 vacatures per jaar worden ingevuld. 

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid