Productlijst

Bouwproducten Bouwproducten

145 gemeenten ontvangen bijdrage voor versnelde bouw 31.000 woningen

Door Herman de Haan Bouwproducten

startbouwimpuls1.jpeg

Van de aanvankelijk 246 gemeenten die zich hebben aangemeld voor de Startbouwimpuls (SBI) ontvangen er 145 een bijdrage. Hierdoor kan de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen versneld van start gaan. De SBI is bedoeld als katalysator voor woningbouwprojecten die dreigen te vertragen of on hold te worden gezet als gevolg van moeilijkere economische- en bouwomstandigheden.  

Ongeveer 80 procent van de 31.000 nieuw te bouwen woningen valt in de categorie ‘betaalbaar’. 24 projecten van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten nog dit jaar. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. Door de SBI-bijdrage wordt de dip in de woningbouw enigszins beperkt. In alle twaalf provincies kunnen nu een aantal projecten die dreigden te vertragen of uit te vallen tóch starten. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gemaakt.

Bouw toch van start ondanks moeilijke omstandigheden

Minister De Jonge: “Door gestegen rente en bouwkosten is het moeilijker geworden om nieuwe woningen te bouwen. Met de extra financiële steun aan gemeenten door de Startbouwimpuls, maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen. Met deze bijdrage kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. Dat is ook het doel van de Startbouwimpuls: projecten die door de moeilijkere bouwomstandigheden dreigen te stagneren, weer vlot trekken. Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Zo helpen we om de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen.”

Startbouwimpuls omvat 300 miljoen euro

Voor de Startbouwimpuls is in totaal 300 miljoen euro geïnvesteerd. Bij de beoordeling of projecten in aanmerking komen, is onder andere gekeken naar de juridische hardheid (planologische status), snelheid, efficiëntie en optimalisaties die in de businesscase doorgevoerd zijn. Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hebben de afgelopen maanden in het kader van de Startbouwimpuls intensief samengewerkt.

Interessante content voor Bouwproducten?

Stuur persberichten of andere content naar: redactie@bouwproducten.nl

Herman de Haan

Bouwproducten maakt gebruik van cookies op haar websites, om uw surfervaring aangenamer te maken.

Privacybeleid